Algemene informatie over asbest, AllFibers SC-540 abestinventarisatie en consultancy en asbest tv uitzendingen via uitzending gemist

Informatie

Asbest

Asbest is een mineraal dat veelvuldig in de bouw is toegepast in de jaren '60, '70 en '80 vanwege haar goede eigenschappen. Asbest is sterk, weerbestendig, isolerend en brandwerend.

Vrijkomende asbestvezels kunnen indien ingeademd na jaren tot ernstige en dodelijke ziekten leiden. De rijksoverheid schat het aantal asbestslachtoffers op circa 800 per jaar. Sinds 1993 is er in Nederland een totaalverbod op het gebruik van asbest.
Meer over asbest...

AllFibers

AllFibers voert asbestinventarisaties uit en ondersteunt opdrachtgevers met consultancy diensten. Opdrachtgevers zijn voornamelijk eigenaren en gebruikers van onroerend goed.

AllFibers is als bedrijf gecertificeerd voor de uitvoering van asbestinventarisaties en voor veilig werken (VCA*). Medewerkers zijn SC-560 en VOL-VCA gecertificeerd (Deskundig Inventariseerder Asbest en Veiligheid voor Leidinggevenden).
Meer over AllFibers...

Snel contact?

T  +31 (0)70 - 888 03 43
E   info@allfibers.nl

Reactie dezelfde (werk)dag

Asbest op TV (Video's)

AllFibers heeft een selectie van Uitzending Gemist gemaakt.
Deze informatieve uitzendingen geven een breed beeld van de asbestproblematiek.

Ga naar de uitzendingen ...