Asbest is een mineraal dat vanwege de goede eigenschappen veelvuldig gebruikt in de bouw tot 1994. Vrijkomende asbestvezels kunnen een gevaar vormen wanneer ingeademd.

Asbest

Algemene informatie over asbest

Winning van asbest
Asbest zijn natuurlijke mineralen, opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. In 2009 werd wereldwijd 2 miljoen ton geproduceerd. Rusland was de grootste producent (50%), daarna China (14%), Brazilië (12.5%), Kazakhstan en Canada.

Asbestwinning

Toepassingen asbest
Asbest is in ruim 3000 producten toegepast. In de jaren 60, 70 en 80 is het veelvuldig toegepast in gebouwen, woningen en andere bouwwerken. Zo is asbestcement gebruikt in golfplaten, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, dakleien en bloembakken. Spuitasbest is veel toegepast als brandwerend- en isolerendmiddel in schepen en gebouwen. Asbest-koord is gebruikt als afdichting voor kachels en ketels. Asbestvilt is toegepast onder vinylzeil.
Gevaar voor volksgezondheid
Vrijkomende asbestvezels zijn microscopisch klein waardoor ze ingeademd kunnen worden en in de longen kunnen blijven. Mesothelioom, asbestose en pleuraplaques zijn de meest voorkomende ziekten die zich jaren na blootstelling kunnen openbaren.

Asbestgevaar Volksgezondheid

Wetgeving asbest in Nederland
In Nederland is in 1977 het asbestbesluit in werking getreden. In 1978 is een verbod op crocidoliet en spuitasbest uitgebracht. Niet-hechtgebonden asbest is in 1983 verboden en sinds 1993 is er een totaalverbod op het gebruik van asbest.
Vanaf het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is men bij de aanvraag van een sloopvergunning verplicht tot een asbestinventarisatie. In 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding.

Weblinks

Website Asbestslachtoffers
Website Rijksoverheid
Website Infomil
Website Wikepedia

Asbest op TV (Video's)

AllFibers heeft een selectie van Uitzending Gemist voor u op een rij gezet. Deze informatieve uitzendingen geven een breed beeld van de asbestproblematiek.

Ga naar de uitzendingen ...

Wist u dat ...

Asbestvezels komen in de buitenlucht voor in concentraties van 20-40 vezels per m³. In de jaren 80 lagen de concentraties hoger: 100-1000 vezels per m³ met uitschieters tot tienduizenden vezels per m³ in de buurt van asbestbronnen (vooral verkeer).