Asbestinventarisatie Type A conform SC540

Asbestinventarisaties

AllFibers streeft naar de hoogst haalbare kwaliteit en veiligheid

AllFibers voert asbestinventarisaties uit conform het Arbeidsomstandighedenbesluit bijlage XIIIa.
Opdrachtgevers zijn eigenaren en gebruikers van onroerend goed of andere bouwwerken.
Wanneer Asbestinventarisatie?
Voorafgaand aan renovatie of sloop van zakelijk
onroerend goed is het wettelijk verplicht om een
asbestinventarisatie uit te laten voeren door een
gecertificeerd bedrijf. Voor particulier onroerend
goed is dit in de meeste gevallen ook verplicht.
Er zijn enkele uitzonderingen voor partculieren en bedrijven (Asbestverwijderingsbesluit 2005).

Een andere reden om een asbestinventarisatie uit
te voeren is om zekerheid te krijgen of de woon-
of werkomgeving asbestveilig is.

Het doel van de asbestinventarisatie is om
asbestverdachte (bouw)materialen te identificeren,
een risicoanalyse te maken en dit te rapporteren.
Meer over asbest ...


Hoe werkt AllFibers?
AllFibers stemt de doelstellingen en
onderzoeksmogelijkheden met de opdrachtgever af
en brengt offerte uit.

Vervolgens start de uitvoering stapsgewijs:
1. Vooronderzoek (bouwtekeningen, archiefdiensten)
2. Opstellen asbestinventarisatieplan
3. Afstemmen planning met opdrachtgever
4. Aanmelding van de inventarisatie bij CI en LAVS
5. Uitvoering visuele inspectie, monstername(s)
6. Analyse materiaalmonsters door laboratorium
7. Opstellen risicoanalyses en rapportage
8. Rapportage aanbieden aan opdrachtgever
9. Rapportage invoeren in LAVS
10. Afsluitend gesprek met opdrachtgever
Meer over AllFibers ...


Omvang onderzoek

Het onderzoeksgebied kan beperkt blijven tot een (kleine) deelruimte maar kan ook een heel pand/object omvatten. Het is belangrijk dat de opdrachtgever AllFibers informeert over de aanleiding van de asbestinventarisatie.

Wat is LAVS?

Het LAVS is een online systeem van de overheid dat asbesthoudende materialen administreert van huidige locatie tot aan de stortlocatie. Het gebruik van het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) is per 1 maart 2017 wettelijk verplicht voor ketenpartners in de asbestbranche.
Meer info: Website LAVS