AllFibers ondersteunt opdrachtgevers met consultancy en adviesdiensten op het gebied van asbestmanagement, bijvoorbeeld met second opinion, beheersplannen, strategie, communicatie en preventie

Consultancy

AllFibers streeft continu naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening

AllFibers voert een breed scala van consultancy en advies diensten uit om opdrachtgevers te ondersteunen op
het gebied van asbestmanagement. Zowel in Nederland als internationaal. Meer over AllFibers ...
Na de asbestinventarisatie: wat nu?
Het asbestinventarisatierapport vermeldt asbest-
houdende materialen. In de meeste gevallen en
afhankelijk van de situatie zijn er verschillende opties
voor het vervolgtraject.
Bijvoorbeeld: saneren of beheersen?

AllFibers - wat nu?

Asbestmanagement
AllFibers adviseert organisaties op het gebied van asbestmanagement. Hoe kan het budget het best ingezet worden? Welke kennis dient op welke niveaus beschikbaar te zijn? Hoe wordt de kennis bijgehouden?
Second opinion
AllFibers geeft adviezen over uiteenlopende en al dan niet complexe situaties. Onafhankelijk en altijd met een goede onderbouwing.
Bijvoorbeeld: NEN 2991 (lucht- en risicobeoordeling in en rondom gebouwen) uitvoeren?


Communicatie
AllFibers helpt organisaties op het gebied van communicatie. Is men voorbereid op calamiteiten? Hoe wordt er gecommuniceerd met bewoners en omwonenden voorafgaand, tijdens en na een project?

Voorbeelden

 • second opinion
 • een NEN2991 nodig?
 • sanering of beheersing?
 • aanbesteden sanering
 • opstellen beheersplan
 • projectmanagement
 • asbestmanagement
 • organisatieadvies
 • preventie calamiteiten
 • communicatiestrategie
 • uitvoering communicatie
 • informatie sessies