Diensten bestaan uit asbestinventarisaties en consultancy

Diensten

Asbestinventarisatie

Voor de renovatie of sloop van onroerend goed met bouwjaar van voor 1994 is het wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf.

Tijdens de asbestinventarisatie worden de asbesthoudende materialen in kaart gebracht, bemonsterd en geanalyseerd door een gecertificeerd laboratorium. Vervolgens wordt een rapportage opgesteld.
Meer over asbestinventarisaties ...

Consultancy

AllFibers ondersteunt opdrachtgevers met een brede dienstverlening:
second opinion, onafhankelijk advies
afwegingen en opties asbestsanering/beheersing
asbestsaneringen: strategie en aanbesteding
asbestsaneringen: monitoring progressie
opstellen beheersplannen
preventie calamiteiten
omgang en communicatie tijdens calamiteiten
organisatieadviezen
Meer over consultancy ...

Snel contact?

T  +31 (0)70 - 888 03 43
E   info@allfibers.nl

Reactie dezelfde (werk)dag