Asbest is een mineraal dat vanwege de goede eigenschappen veelvuldig gebruikt in de bouw tot 1994. Vrijkomende asbestvezels kunnen een gevaar vormen wanneer ingeademd.

Video's

TV uitzendingen over de asbestproblematiek

Andere Tijden (18 nov 2012 - 30 minuten)
Geschiedenismagazine met reportages over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. Werknemers van de Eternit fabriek in Goor stonden jarenlang bloot aan asbest.


Zembla (15 jan 2011 - 33 minuten)
Een documentaire over asbest en de dodelijke gevolgen ervan. Omdat in 70 procent van onze huizen, kantoren en scholen nog asbest zit, zal asbest een actueel probleem blijven.

Het Klokhuis (17 dec 2009 - 15 minuten)
Educatief kinderprogramma. Asbest is een gevaarlijke stof die vroeger veel werd gebruikt. Asbest is niet goed voor de gezondheid. Verwijdering is nog een hele klus.

Klik op de afbeeldingen om de uitzendingen te bekijken.